Słowo

Szukając Jezusa

Łk 2, 49 – Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Ważne słowa. Pokazują gdzie szukać Jezusa. Jest tam gdzie Ojciec. W tym co do Niego należy. Chcesz Go znaleźć? Spotkać? Posłuchać? Trzeba iść tam gdzie jest obecny. Kościół, Sakramenty, Biblia. Jezus nie tylko pozwala się znaleźć, ale mówi wprost gdzie jest.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.