Słowo

Nawrócić się

Dn 3, 41 – Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza.

Nawrócić się, to wejść na drogę razem z Bogiem. Wsłuchać się w Jego słowo i zaufać Mu. Widać to świetnie w przestrzeni naszego codziennego dnia… widać to w minutach Jemu oddanych…

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.