Słowo

Na co patrzysz?

Jr 7, 24 – Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą.

Wielki Post wzywa nas do nawrócenia. Do kierowania spojrzenia w stronę Boga. Bóg chce zobaczyć moją twarz a nie plecy. Chce abym szedł w Jego kierunku a nie przeciwnym. Na co patrzysz w ciągu dnia?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.