Słowo

Wola Boga

J 18, 11 – Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Wyjść na spotkanie z krzyżem, przyjąć go i nieść przez całe życie. Jezus pokazuje nam jak to zrobić. Jak odkryć w całym naszym życiu wolę Boga. Trzeba odkryć, że jest to wola kochającego Ojca.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.