Słowo

Podaruj

Mk 16, 15 – I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Życiem… słowem… codziennością. Ewangelia rozbrzmiewa codziennie. Przenikając świat słowem dającym nadzieje. Niosąc radość. Wprowadzając pokój. Podnosząc słabych. Budząc ducha wiary.

Chcesz kogoś obdarować? Obdaruj go Ewangelią. Słowem Dobrej Nowiny zmieniającej świat i ludzkie życie na lepsze.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

1 Comment

  • Tak! Księże Mateuszu. Słowem i czynem głosimy Ewangelię. Pamiętamy jednak o słowach i czynach zgodnych z prawdą do której dążymy we wszelkim naszym działaniu.
    Bo jak powiedział Św. Augustyn ” Cechą bowiem umysłów wybitnych jest miłość prawdy w słowach a nie miłość samych słów.”
    Serdecznie pozdrawiam.
    Niech Pan Bóg Błogosławi.
    Augustyn

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.