Słowo

Zobaczyć

Dz 9, 8 – Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce.

W drodze wiary, kiedy Bóg przychodzi ze swoją łaską, potrzebne jest wsparcie. Historia św. Pawła jest pięknym obrazem wartości wspólnoty. Potrzebny jest człowiek, który wyjaśni i odsłoni prawdę o Bogu.

Ślepota jest niczym pokora. Pozwala by Bóg był prawdziwym Bogiem.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.