Homilie

Żyć z wzrokiem wpatrzonym w Niebo

Często w życiu jest ciężko. Czasem nawet do tego stopnia, że czujemy się zagubieni. Zastanawiamy się co mamy robić. Jak odnaleźć dobrą, odpowiednią dla mnie drogę. Zastanawiamy się, co mi w tym wszystkim może pomóc.

Wtedy dobrze jest na nowo zobaczyć CEL. Zatrzymać się i zastanowić po co ja właściwie cokolwiek w życiu robię. Zwłaszcza gdy w szybkiej, pędzącej codzienności zagubiłem się.

Homilia wygłoszona w Lesznej Górnej, dnia 28 maja 2017 roku.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.