Słowo

Żyj w obfitości

Mk 12, 26-27 – Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa „O krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

Bóg jest Bogiem żywych. W Nim wszystko ma życie. On jest źródłem życia. Biblia przeniknięta jest życiem. To Księga życia. Życia, które się nie kończy. Życia, które trwa. Bóg nieustannie mówi o życiu. O zmartwychwstaniu.

Chcesz żyć? Zaczerpnij z źródła. Każdego dnia. W każdej chwili swojego życia. Zaczerpnij tyle ile potrzebujesz, otwierając się na Słowo. Słowo, które daje życie. I to daje w obfitości.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.