Słowo

Być Bożym wariatem

2 Kor 9, 6-7 – Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

Siać hojnie to dawać siebie drugiemu. Hojnie czyli ponad miarę. Więcej niż trzeba. Hojne dawanie to miłość. Dlatego z serca wypływa hojność. Hojne dawanie to rezygnowanie z siebie. Zapominanie o sobie. To przekraczanie sprawiedliwości.

Człowiek hojnie siejący, może być wzięty za wariata. Ale to Boży wariat. Bóg obdaruje go ponad miarę. Obdaruje swoim błogosławieństwem. Swoją łaska.

Skąpo czy hojnie? Zapytaj serca.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.