Homilie

Jakie słowa dziś zapisałeś w księdze swojego życia?

Słowo to potężne narzędzie. Wypisuje codziennie mnóstwo kart naszego życia. Wypisuje tak dzień po dniu. Gdybyśmy dziś dostali do ręki wszystkie słowa, które powiedzieliśmy. Jaką wartość miałaby lektura tej księgi? Ile by było błogosławienia, mówienia o tym co dobre i piękne, a ile słów bolesnych i niszczących? Ile razy pojawi się słowo wiara, Bóg, Jezus?

Zapraszam do wysłuchania homilii z 12 Niedzieli Zwykłej, Rok A, Wygłoszonej w Lesznej Górnej 25 czerwca 2017 roku.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.