Jakie słowa dziś zapisałeś w księdze swojego życia?

Słowo to potężne narzędzie. Wypisuje codziennie mnóstwo kart naszego życia. Wypisuje tak dzień po dniu. Gdybyśmy dziś dostali do ręki wszystkie słowa, które powiedzieliśmy. Jaką wartość miałaby lektura tej księgi? Ile by było błogosławienia, mówienia o tym co dobre i piękne, a ile słów bolesnych i niszczących? Ile razy pojawi się słowo wiara, Bóg, Jezus? … Czytaj dalej Jakie słowa dziś zapisałeś w księdze swojego życia?