Słowo

Wyszedłeś już?

Rdz 12, 1 – Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.

Wiara rozpoczyna się w momencie wyjścia. Wyjścia z tego co moje. Co zastane. Z zakorzenienia w tym świecie. Zaczyna się od wezwania. Wezwania do drogi w nieznane. Wezwania zawierającego obietnicę.

Wiara to szukanie czegoś nowego. Nowej jakości życia. Nowego domu. To podróż w jedną stronę. Podróż bez biletu powrotnego.

Wyszedłeś już?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.