Słowo

Wyrwij z paraliżu

Mt 9, 2 – I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.

Czasem mówią, że jest prywatną sprawą. Że to sprawa między mną a Bogiem. Wiara, czyją jest sprawą? Jak myślisz?

Bóg myśli inaczej. Dla Niego to sprawa wspólnoty. Modlitwy jeden za drugiego. Wiary w drugiego. Wiara innych otwiera Jego miłosierne serce.

Spójrz oczami Boga zanim pomyślisz, by zamknąć wiarę, modlitwę, dobre słowo we własnym egoizmie. Swoją wiarą, swoją modlitwą możesz kogoś wyrwać z paraliżu.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.