Słowo

Może chociaż dziś

Mt 11, 21 – Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.

Codziennie dokonuje się cud przemiany. Codziennie na ołtarzach całego świata Jezus staje się obecny. Obecny w swoim Ciele i Krwi. Codziennie dokonuje cudów. Nieustannie przychodzi, aby uzdrawiać i leczyć.

Codziennie daje słowo Dobrej Nowiny. Obwieszcza zbawienie. Przynosi odkupienie. Wskazuje drogę.

Czy to mnie codziennie nawraca? Czy wzywa mnie do zmiany życia? Prowadzi na dobrą drogę, drogę świętości?

Może chociaż dziś.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.