Homilie

W poszukiwaniu światła

2 P 1, 19 – Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Zapraszam do wysłuchania homilii z 18 Niedzieli Zwykłej, Rok A. Wygłoszonej w Lesznej Górnej, dnia 6 sierpnia 2017 roku.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.