Homilie

Chodzenie po wodzie – szkoła wiary

Chodzenie po wodzie, to szkoła wiary. To codzienne zmaganie się o Boga. Szukanie Go. Uczenie się zaufania do Niego, zaufania Jego słowu. Nie jest to proste. Wymaga mierzenia się z własnymi ograniczeniami. Pokonywania niewiary. Niepewności. Lęków. Wychodzenie na wodę. To wychodzenie w nieznane. To gotowość stawania kroków tam, gdzie normalnie się tego nie robi. To próba chodzenia z Bogiem, drogami przebaczenia, zapomnienia o sobie, odwagi wykraczania poza to co ludzkie.

Zapraszam do wysłuchania homilii z 19 Niedzieli Zwykłej, Rok A, wygłoszonej 13 sierpnia 2017 roku w Lesznej Górnej.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.