Słowo

Umieć liczyć czas

Łk 12, 35-38 – Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

Umieć liczyć czas. Czas życia, które trwa. Życia, które jest teraz. Nie tego przyszłego ani przeszłego, ale tego teraz, dziś. To ważna umiejetność każdego człowieka. Pozwala ona bowiem dostrzegać to co ważne.

Jak wygląda moja czujność?
Czy codziennie myślę o sprawach najważniejszych?
Czy zbawienie zajmuje mnie, moje życie, moje sprawy?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.