Słowo

Co robisz z ziarnem wiary?

Łk 13, 18-21 – Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Królestwo Boże to zaczyn. Coś co ma działać, wzrastać, przemieniać. Jest nam dane, ale nie jako coś gotowego, ale jako wezwanie. Wezwanie do troski o ziarno złożone w glebie naszego człowieczeństwa.

Jak wyglada moja troska o skarb wiary?
Czy codziennie staram się o wzrost łaski, która jest niczym ziarno gorczycy?
Czy modlitwa, czas ciszy, czytanie Biblii zajmuje mnie, budzi troskę?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.