Słowo

Tajemnica Boga

Rz 11, 33-36 – O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Czasem trzeba w drodze wiary, w drodze dojrzewania duchowego zmierzyć się z tajemnicą Boga. Z niezrozumieniem Jego słowa. Z tajemnicą Jego działania.

Co robię, gdy nie rozumiem Bożego słowa?
Gdzie szukam poczucia bezpieczeństwa?
Czy potrafię przyjąć Boga, który mnie przerasta?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.