Słowo

Zdaj sprawę z życia

Łk 16, 1-2 – Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.

Jak zarządzasz swoim życie? Talentami? Otrzymanymi darami? Jak zarządzasz czasem? Jak zarządzasz bogactwem otrzymanej wiary? Jak zarządzasz sobą?

Zarządzanie życiem dokonuje się każdego dnia. Dokonuje się przez wybory, przez pracę, przez trud.

Jak zarządzasz swoim życiem? Spróbuj dziś to podsumować. Zobaczyć.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.