Słowo

Wieczności trzeba pragnąć teraz

Mdr 3, 9 – Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Wieczność rodzi się z Bożego pragnienia, by mieć nas blisko na zawsze. Jest darem Jego miłości. Z naszej strony też potrzeba pragnienia. Pragnienia bycia blisko, bycia zawsze, bycia z Nim. Pragnienia już dziś, nie jutro, nie kiedyś. Wieczności trzeba pragnąć teraz.

Teraz zaufaj Bogu
Teraz przyjmij Jego słowo
Teraz kochaj Go

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.