Słowo

Gdzie ono jest? Gdzie go szukać?

Łk 17, 20-25 – Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi! Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

Pośród was jest. Królestwo Boże jest tam gdzie Jezus. Jest między nami i w nas. Jest w relacjach, w spotkaniach. We wspólnej modlitwie. Jest tam gdzie miłość i dobro. Gdzie troska o człowieka i Boga.

Pytanie. Ważne pytanie jakie trzeba sobie postawić, to czy szukam Królestwa Bożego? Czy chce je znaleźć? Doświadczyć? Czy ono zajmuje mnie, moją uwagę, moje myśli?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.