Walcz o siebie

Zapraszam do wysłuchania homilii z 33 Niedzieli Zwykłej, Rok A, wygłoszonej 19 listopada 2017 roku w Lesznej Górnej.