Gdzie widzisz Jezusa?

Zapraszam do wysłuchania homilii z Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wygłoszonej 26 listopada 2017 roku w Lesznej Górnej.