Author - m@teusz

Homilie Słowo

Słowa o sercu

Zapraszam do wysłuchania homilii z 8 Niedzieli Zwykłej, Rok C, wygłoszonej w Lesznej Górnej 3 marca...

Słowo

Zarzuć sieć

Zapraszam do wysłuchania homilii z 5 Niedzieli Zwykłej, Rok C, wygłoszonej w Lesznej Górnej 10...

Homilie

Myśl, słowo, czyn

Zapraszam do wysłuchania homilii z 3 Niedzieli Zwykłej, Rok C, wygłoszonej w Lesznej Górnej, 27...

Homilie

Objawione Słowo

Zapraszam do wysłuchania homilii z Uroczystości Objawienia Pańskiego, wygłoszonej 6 stycznia 2019...

Homilie

Moje dziś

Zapraszam do wysłuchania homilii z Zakończenia Roku, wygłoszonej 31 grudnia 2018 roku w Lesznej...