Słowo

Doskonały…

Mt 5, 48 – Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bóg wzywa Ciebie i mnie. Wzywa do doskonałości. Doskonałość to umiejetność miłowania. Doskonałość to serce otwarte na każdego człowieka...

Słowo

To co dobre…

Mt 7, 11 – Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Da to co dobre. Warto o tym pamiętać. Nie...

Słowo

Idź i wołaj…

Jon 3, 2 – Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Kiedyś Bóg wzywał Jonasza. Wzywał i posyłał. Dziś posyła Kościół. Posyła szczególnie w Wielkim Poście, aby wzywał do nawrócenia...

Słowo

Żyj Słowem Boga

Iz 55, 11 – tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Gdybyśmy faktycznie wierzyli w moc słowa Bożego...

Słowo

Na kolanach

Syr 51, 13-14 – Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Często mądrości szukamy w książkach, w drugim człowieku, w...