Słowo

Post

Iz 58, 6-7 – Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych...

Słowo

Zostaw!

Mk 10, 21-22 – Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Lecz on spochmurniał na...

Słowo

Przyjaciel…

Syr 6, 16 – Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Przyjaciel prowadzi do tego co dobre. Otwiera na lepsze życie i bliskość Boga. Pozwala doświadczyć Jego obecności i miłości. Dzień po dniu...

Słowo

Patrzeć sercem Boga…

Syr 17, 8 – Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Mamy w sobie zdolność patrzenia oczami Boga. Dostrzegania w świecie Jego obecności, łaski i miłości. Modlitwa uczy nas tego spojrzenia...

Słowo

Jakie jest moje dziś?

Syr 5, 7 – Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Chrześcijaństwo jest religią dziś. Nie odstawia się jej na...