Słowo

Świętość

Kpł 19, 1-2 – Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Z Bogiem o sobie Podziękuj. Za to co dobrego dziś Cię spotkało. Poproś...

Słowo

Trud życia

Łk 9, 23-24 – Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie...

Słowo

Pragniesz tego dnia?

2 Kor 6, 1-2 – Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem \[Pismo]: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas...

Słowo

Pomnożyć to co mam

Mk 8, 5-6 – Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Z...

Słowo

Zmień myślenie

Mk 7, 33-34 – On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!   Z Bogiem o sobie Podziękuj. Za...