Słowo

Jakie jest moje dziś?

Syr 5, 7 – Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.

Chrześcijaństwo jest religią dziś. Nie odstawia się jej na potem. To dziś jest czas modlitwy, wiary, nawrócenia. To dziś jest czas bycia dobrym. Świętym jesteś dziś albo wcale… jakie jest Twoje dziś?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.