Słowo

Patrzeć sercem Boga…

Syr 17, 8 – Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł.

Mamy w sobie zdolność patrzenia oczami Boga. Dostrzegania w świecie Jego obecności, łaski i miłości.

Modlitwa uczy nas tego spojrzenia, pozwala doświadczać bogactw i tajemnicy świata, w którym żyjemy i Boga, który to wszystko stwarza swoim słowem.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.