Słowo

Przyjaciel…

Syr 6, 16 – Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana.

Przyjaciel prowadzi do tego co dobre. Otwiera na lepsze życie i bliskość Boga. Pozwala doświadczyć Jego obecności i miłości. Dzień po dniu zmagając się o świętość, wypełnia serce radością i pokojem.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.