Słowo

Zostaw!

Mk 10, 21-22 – Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Co mnie trzyma z dała od drogi wiary? Co jest posiadłością której nie chcę sprzedać, zostawić. Wiara to zaufanie, że w Bogu znajdę wszystko. Zostawiając ten świat robię miejsce na wszystko, co chce mi dać Bóg.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.