Słowo

Post

Iz 58, 6-7 – Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

Post ma nas prowadzić do walki z grzechem. Nie jest sam dla siebie. Post ma nas otwierać na drugiego człowieka. Ma sens tylko gdy łączy się z jałmużną. Tylko wtedy staje się zbawienny i uświęca.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.