Słowo

Na kolanach

Syr 51, 13-14 – Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.

Często mądrości szukamy w książkach, w drugim człowieku, w zdobywanej wiedzy… Tymczasem mądrość rodzi się w spotkaniu z Bogiem. To tam gdzie nasze serce otwiera się na Jego słowo, gdzie w ciszy medytacji mówi do nas, gdzie przenika nas Jego światło. To tam rodzi się prawdziwa mądrość. Rodzi się na kolanach.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.