Słowo

Żyj Słowem Boga

Iz 55, 11 – tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Gdybyśmy faktycznie wierzyli w moc słowa Bożego. Szukalibyśmy go każdego dnia. Słuchali bardzo uważnie. Przyjmowali z radością. Krótko mówiąc, oddychalibyśmy nim codziennie.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.