Słowo

Idź i wołaj…

Jon 3, 2 – Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.

Kiedyś Bóg wzywał Jonasza. Wzywał i posyłał. Dziś posyła Kościół. Posyła szczególnie w Wielkim Poście, aby wzywał do nawrócenia. Wskazywał na drogi Boże. Odsłaniał piękno chrześcijańskiej wiary. Kościół to my… do czego dziś nawołujemy?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.