Słowo

Doskonały…

Mt 5, 48 – Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Bóg wzywa Ciebie i mnie. Wzywa do doskonałości. Doskonałość to umiejetność miłowania. Doskonałość to serce otwarte na każdego człowieka. Doskonałość to patrzenie oczami Boga na spotkanego człowieka. Trzeba być blisko Boga by kochać tak jak On.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.