Słowo

Wróć…

Łk 15, 20 – Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

Bóg jest zawsze przed nami. Wychodzi nam na spotkanie. Od doświadczenia takiego Boga zaczyna się żywa, prawdziwa wiara. Zaczyna się bycie synem, dzieckiem Boga. Zaczyna się od powrotu i odkrycia Boga, który jest Ojcem.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.