Słowo

Woń obecności Boga

J 12, 3 – Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.

Dostrzec wiarę w to, że On jest Mesjaszem, że odwiedził moje życie.

Maria jest piękną zachętą, by najbliższe dni przeżyć ofiarując Bogu to co najcenniejsze. Czas i miłość. Niech nasze domy napełnią się wonią obecności Boga i naszej żywej wiary w Niego.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.