Słowo

Miłosierdzie jest większe…

J 13, 38 – Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Jeden zdradził, drugi się zaparł. W drodze wiary, w relacji z Bogiem, zdarzają się upadki. Ważne, by wtedy umieć jak Piotr odnaleźć miłosierne spojrzenie Jezusa. By tego spojrzenia szukać. Miłosierdzie Boga jest większe… większe od wszystkich naszych upadków.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.