Słowo

Nadstaw ucha

Iz 50, 4 – Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie.

Dobre słowo. Słowo podnoszące ducha. Słowo rodzące pokój i radość w sercu. Słowo czerpiące z modlitwy, z samego Boga.

Nadstaw ucha a będziesz miał słowo dla bliskich, dla każdego człowieka. Słowo warte wypowiedzenia.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.