Słowo

Jestem pielgrzymem

Wj 12, 11 – Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Eucharystia przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami. Nieustannie w drodze. Idziemy ku wieczności, w stronę pełni.

Dobrze przeżyta Eucharystia wyzwala nas z tego świata, z zadomowienia w tej ziemi, kierując nasze spojrzenie i czyny w stronę Ziemi Obiecanej.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.