Słowo

Troska

J 6, 27 – Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.

Troska. Wpisana w naszą codzienność. Powód naszego zabiegania. Często wymagająca od nas bardzo wiele. Troska jest u podstaw naszej aktywności, naszego działania.

Pytanie tylko o co się troszczę? O co zabiegam? O co proszę Boga? Czego szukam?

Czy jest w tym troska o wiarę i zbawienie?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.