Słowo

Ciemność i Światło

J 12, 46 – Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

Ciemność to stały towarzysz naszego życia. Wchodzi często nieproszony w nasza codzienność. Dotyka rozumienia świata, nas samych i Boga. Naznacza swoją obecnością sposób w jaki żyjemy.

Światło przyniesione przez Jezusa, pozwala odkryć prawdę. Dostrzec sens. To w tym świetle, życie nabiera barw i zaczyna być piękne. Szukajmy codziennie słowa, które niesie światło.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.