Słowo

Nieść słowem nadzieje

Dz 13, 15 – Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu.

Wiele słów każdego dnia pada z naszych ust. Wiele słów słyszymy od innych. Czytamy przeglądając gazety i internetowe portale.

Jakby wyglądały te wszystkie słowa, gdyby wyrastały z zaproszenia jakie usłyszał św. Paweł. Gdyby rodziło je pragnienie niesienia zachęty, nadziei. Co i jak byśmy wtedy mówili.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.