Słowo

Dlaczego wierzę?

J 14, 1 – Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

Wiara usuwa strach. Napełnia pokojem. A przynajmniej powinna. Cała historia zbawienia. Całe wydarzenie Jezusa, Jego objawienie. To wszystko po to, aby uwierzyć, że jest cel naszego życia. Wiara nadaje sens wszystkiemu co spotyka nas w życiu. Odsłania tajemnicę. Objawia. Trzeba tylko uwierzyć, że Bóg to Ojciec, który posłał Syna, aby nas zbawić.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.