Słowo

Usłyszeć

J 14, 26 – A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Mówi od początku. Mówi w Kościele, we wspólnocie. Mówi w ciszy, do serca. Mówi o najważniejszym. Mówi ogniem, rozpalając świat. Mówi sytuacjami, ludźmi, codziennym życiem. Mówi zmianami. Mówi w wolności i otwartości. Mówi. Trzeba nauczyć się słuchać.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.