Słowo

Zwycięzca

Ap 12, 10 – I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

Bóg w Jezusie już zwyciężył. Pokonał wroga. Warto zawsze o tym pamiętać. Codziennie. Nasza radość wyrasta z bycia zwycięzcami. Życia w przestrzeni zwycięstwa dobra nad złem. Trzymając się Boga, trzymamy się Tego, który wygrał.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.