Słowo

A Ty kogo i jak miłujesz?

J 15, 17 – To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Są takie słowa w Biblii, które nie wymagają komentarza. Nie trzeba ich tłumaczyć. Pisać długich rozpraw. Debatować. Są jasne i klarowne. Dotykają serca i mówią o tym co najważniejsze. Miłować to być dla drugiego. To siebie i swoją wartość odkrywać w drugim. To troszczyć się, zabiegać o wieczne szczęście miłowanej osoby.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.