Słowo

Poznaj i głoś

Dz 17, 23 – Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.

Odsłonić prawdę o Bogu. Pokazać kim jest i jaki jest. To zadanie nie tylko następców Apostołów, ale każdego chrześcijanina. Pokazywać światu oblicze Boga. Pokazywać swoim życiem i słowem.

Żeby to zrobić, trzeba samemu znać Boga. Znajomość rodzi się w relacji. To relacja z Jezusem pozwala odkryć i poznać oblicze prawdziwego Boga.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.